triggerek

a dziś mam dla państwa zagadkę.

zagadka powstała wczoraj w firmie, i aż się zdziwiłem, że okazała się taka skuteczna 🙂

zadanie jest proste. mamy tabelkę:

create table posts (id serial primary key, paired_with int references posts (id), title text, body text);

inne kolumny są nieistotne.

i teraz – post może być sparowany lub nie. jak nie jest – w paired_with ma null'a.

jak jest – to ma tam id innego postu.

nie można być sparowanym samym z sobą.

i teraz – chcemy stworzyć trigger lub triggery które utrzymają tam porządek:

 • nie dopuszczą do parowania z samym sobą
 • pilnują by wszystkie relacje były poprawne. czyli jeśli post 1 jest sparowany z 2 to 2 musi być z 1.
 • posty mogą być wstawiane sparowane lub nie
 • posty mogą być w dowolnej chwili update'owane.

proste? pewnie, że proste.

jak masz chwilę – napisz tego triggera(y)

jako ciekawostkę mogę podać, że znajomy tworzył wczoraj coś takiego przez kilka godzin 🙂

aha – ów znajomy proszony jest o nie podsyłanie rozwiązania.

4 thoughts on “triggerek”

 1. A nie lepiej byłoby zrobić osobną tabelę z parami i ewentualny widok o strukturze jaką potrzebujecie, plus reguły na widoku?

 2. ja wiem jak to zrobić. oddzielna tabelka ma plusy i minusy i celem zagadki nie jest wymyślenie lepszej strutkruy.
  celem zagadki jest napisanie triggera.

  depesz

 3. O to chodziło:

  create or replace function f() returns trigger language ‘plpgsql’ volatile as
  $_$
  DECLARE
  BEGIN
  if NEW.id = NEW.paired_with then
  RAISE exception ‘paired with itself’;
  END IF;
  RAISE INFO ‘TG_OP: %’,tg_op;

  if tg_op = ‘INSERT’ then
  raise info ‘insert’;
  update posts set paired_with=NEW.id where id=NEW.paired_with and paired_with is distinct from NEW.id;
  elsif tg_op=’UPDATE’ then
  raise info ‘update id=% paired_with=%’,NEW.id,NEW.paired_with;
  if NEW.paired_with is distinct from OLD.paired_with then
  if OLD.paired_with is not null then
  update posts set paired_with=NULL where id=OLD.paired_with and paired_with is not null;
  if NEW.paired_with OLD.paired_with then
  update posts set paired_with=NEW.id where ID=NEW.paired_with and paired_with is distinct from NEW.id;
  end if;
  else
  update posts set paired_with=NEW.id where id=NEW.paired_with and paired_with is distinct from NEW.id;
  end if;
  end if;
  end if;
  return new;
  END
  $_$;

  create trigger t after insert or update on posts for each row execute procedure f();

  ? Nie próbowałem analizować, jak się zachowa w momencie, kiedy kilka transakcji spróbuje równocześnie zmieniać te same dane.

 4. sorry za forme ale wkleje to tak jak mam w pgAdminie

  — Function: posts_before()

  — DROP FUNCTION posts_before();

  CREATE OR REPLACE FUNCTION posts_before()
  RETURNS “trigger” AS
  $BODY$DECLARE
  tmp int;
  BEGIN

  — nie dopuszczą do parowania z samym sobą
  IF NEW.id=NEW.paired_with THEN
  RETURN NULL;
  END IF;

  tmp=(SELECT paired_with FROM posts WHERE id=NEW.paired_with);

  — jeśłi niema rekordu z którym prubujemy być zparowani to odrzucamy całą operacje
  IF NEW.paired_with is not NULL AND (SELECT count(*) FROM posts WHERE id=NEW.paired_with)=0 THEN
  RETURN NULL;
  END IF;

  — post paired_with mode być sparowany z NEW.id albo z NULL
  IF tmp is not NULL AND tmpNEW.id THEN
  — jeśłi niejest potencjalny partner sparowany z napi albo z NULL to odrzycamy całą poprawkę
  RETURN NULL;
  END IF;
  — Jeśli jest nasz partner ma NULL to poprawimy to w AFTER ;)))

  RETURN NEW;
  END;$BODY$
  LANGUAGE ‘plpgsql’ VOLATILE;
  ALTER FUNCTION posts_before() OWNER TO postgres;

  — Function: posts_after()

  — DROP FUNCTION posts_after();

  CREATE OR REPLACE FUNCTION posts_after()
  RETURNS “trigger” AS
  $BODY$DECLARE tmp int;
  BEGIN

  — jełśi nasz partner jest NULL to my to własnie zmieniamy
  IF (SELECT paired_with FROM posts WHERE id=NEW.paired_with) is NULL THEN
  UPDATE posts SET paired_with=NEW.id WHERE id=NEW.paired_with;
  END IF;

  RETURN NEW;
  END;$BODY$
  LANGUAGE ‘plpgsql’ VOLATILE;
  ALTER FUNCTION posts_after() OWNER TO postgres;

  — Function: posts_afret_update()

  — DROP FUNCTION posts_afret_update();

  CREATE OR REPLACE FUNCTION posts_afret_update()
  RETURNS “trigger” AS
  $BODY$BEGIN
  — Tu Jest OLD więc może ten trigger być wwywołany tylko w update
  — pewnie można to jakoś sprawdzić z czego jest wołany ale jeszcze nieumiem

  — JEśli rekord zmienił partnera to poprzedni musi mieć ustawionego partnera na NULL
  IF NEW.paired_with OLD.paired_with OR NEW.paired_with is NULL THEN
  UPDATE posts SET paired_with=NULL WHERE id=OLD.paired_with;
  END IF;

  RETURN NEW;
  END;$BODY$
  LANGUAGE ‘plpgsql’ VOLATILE;
  ALTER FUNCTION posts_afret_update() OWNER TO postgres;

  posts_after i posts_before (czas wykonania jak w nazwie) są z INSERT i UPDATE a posts_after_update tylo z after, update

  jeszcze sobie dla pewności dałem kliusz unikalny na kolumnę paired_with tak dla pewności (dysleksja i durzo błęów robie ; )

Comments are closed.