December 26th, 2006 by depesz | Tags: | No comments »
Did it help? If yes - maybe you can help me?

jak donosi devrim, wersja 3.2 oprogramowania sun cluster obsługuje klastrowanie postgresql'a – a przynajmniej zestawianie par active/passive przy pomocy dzielonej macierzy dyskowej. nie jest to w sumie nic ultra-przełomowego, ale dobrze wiedzieć, że sun dodaje obsługę postgresa do swoich narzędzi.

Leave a comment