tsearch poza contribem. w core’rze

rosyjski team (oleg i teodor) przysłał pierwszą wersję patcha przenoszącego tsearcha do podstawowego postgresa.
zmiana nie jest wielka – funkcjonalność pozostaje ta sama, ale przyjemniej się teraz konfiguruje, używa – no i nie trzeba sprawdzać czy contriby są poinstalowane 🙂
zmiany:

  • tabele pg_ts_* są teraz w schemie pg_catalog. wreszcie!
  • parsery, słowniki i konfiguracje są teraz częścią systemu postgresa – tak jak tabele, klasy operatorów itd. dzięki czemu są przyporządkowane do schemy – można mieć różne w różnych schemach – np. wybór różnych parserów przez autodetekcję locale – zależny od schemy!
  • wybór aktualnej konfiguracji tsearcha odbywa się przez ustawienie zmiennej postgresa (czyli tak jak np. shared_buffers czy inne)
  • zarządzanie konfiguracją tsearcha odbywa się teraz z użyciem poleceń sql'a (create i pochodne) a nie wyrażeń insert/update/delete. pozwala to na lepszą obsługę dumpów, tworzenia, kasowania i zarządzania zależnościami
  • psql umożliwi wyświetlanie konfiguracji systemu fts poprzez polecenia \d* (\dF dokładniej)
  • dodane z automatu wszystkie dostępne stemmery snowball'owe, oraz ich odpowiednie konfiguracje
  • poprawki związane ze zwalnianiem pamięci

ogólnie – krok w dobrą stronę.
patch jest na razie w wersji alfa, ale myślę, że do 8.3 wejdzie na pewno.
można już się zapoznać z aktualizowaną na bieżąco dokumentacją – na razie na stronach olega i teodora, ale już niedługo w standardowych doc'ach postgresa.
aha. informacyjnie – prace nad wdrożeniem tsearcha do core'a są sponsorowane przez enterprisedb – producenta wersji postgresql'a zmodyfikowanej w celu zachowania wiekszej kompatybilnosci z oracle'em.