December 17th, 2006 by depesz | | 1 comment »
Did it help? If yes - maybe you can help me?

paweł krawczyk wygrzebał skądś informację, że:
"Związek zawodowy jednej z polskich firm oskarżył administratorów sieci o mobbing."
mobbing w/g wikipedii to:
"celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą pracownika"
encyklopedia wiem podaje trochę inne wyjaśnienie:
"psychiczne nękanie w miejscu pracy lub szkole, odbywające się w sposób systematyczny i ukierunkowany."
ale ogólnie wiadomo o co chodzi.
czym więc podpadli admini? otóż: wprowadzili (i pilnowali) politykę bezpieczeństwa polegającą na używaniu jedynie dobrych (trudnych) haseł.
słodkie 🙂

  1. One comment

  2. # cayco
    Dec 21, 2006

    Gdzieś czytałem, że najlepsze są nie skomplikowane hasła a długie – na przykład złożone z kilku słów.

Sorry, comments for this post are disabled.