nowości w postgresie 8.2 – … jednostki w postgresql.conf

dziś malutki wpis 🙂

w 8.2 w pliku konfiguracyjnym przy parametrach przy których jest pojęcie jednostki pojawiły się kody tych jednostek. np. shared_buffers, kiedyś podawane jako liczba bloków 8 kilobajtowych, teraz jest wyrażane po prostu jako 20000kB (na przykład).

znakomicie ułatwia to czytanie plików konfiguracyjnych – już nie trzeba się zastanawiać, czy dana wartość jest w bajtach, kilobajtach, blokach czy czymkolwiek innym.

lista parametrów objętych tą zmianą:

 • authentication_timeout
 • shared_buffers
 • temp_buffers
 • work_mem
 • maintenance_work_mem
 • max_stack_depth
 • bgwriter_delay
 • checkpoint_timeout
 • checkpoint_warning
 • effective_cache_size
 • log_rotation_age
 • log_rotation_size
 • autovacuum_naptime
 • deadlock_timeout