June 2nd, 2006 by depesz | | Comments Off on użyteczność interfejsów komputerowych
Did it help? If yes - maybe you can help me?

ludzie od betterdesktop.org przeprowadzili test zadając 51 ludziom zadania związane z obsługą graficznych środowisk komputerowych (np. gnome'a).

zadania były różne, każde zadanie robiło kilka osób.

nie wszystkie osoby wykonały wszystkie zlecone zadania.

z każdego testu jest dostępny plik wideo z zapisem tego co dana osoba robiła.

interesujące – można się wiele nauczyć nt. tego jak projektować (lub jak nie projektować) interefejsy użytkownika.

Sorry, comments for this post are disabled.