What is the point of social sites? / Do czego służą serwisy społecznościowe?

[wersja polska poniżej / polish version below]

For a quite long time there is a number of social services/sites out there. myspace, facebook, google+, twitter and probably hundreds of others.

I don't have anything against them, but one thing bugs me, and perhaps someone reading this could help me: what is the point of these sites? I mean literally, let's assume you are talking with an alien from other galaxy, and you want to explain why people are using these sites. I am that alien. Tested twitter and google+, and can't find any use in my life for them. But millions of other people do. Which means that (most likely) I'm missing out on something. “Being social" is terribly vague. Can anyone of you tell me what is possible (or significantly easier) that wasn't possible before (or was much harder) thanks to these services?

I am very serious about it – I doubt that it will turn me into user, but at the very least I want to understand what drives people to use it.

[wersja polska / polish version]

Od długiego czasu istnieje szereg serwisów społecznościowych. myspace, facebook, google +, Twitter i pewnie setki innych (a to tylko te światowe, w Polsce są/były grono, nasza-klasa, blip i pewnie inne).

Nie mam nic przeciwko nim, ale jedna rzecz mnie męczy, i może któryś czytelnik może mi pomóc: jaki jest sens tych site'ów? Chodzi mi o całkowicie dosłowny sens. Załóżmy, że rozmawiasz z obcymi z innej galaktyki, i chcesz wyjaśnić, czemu ludzie korzystają z tego. Ja jestem ten kosmita. Testowałem twittera i google +, i nie mogę znaleźć żadnego przypadku w moim życiu gdzie chciałbym ich użyć. Ale miliony znajdują sens i zastosowanie. Oznacza to (najprawdopodobniej), że brakuje mi czegoś. “Społeczność" jest mało konkretna. Czy ktoś z was mi powiedzieć, co jest możliwe (lub znacznie prostsze), a nie było możliwe (lub było o wiele trudniejsze) przed postaniem tych serwisów?

Piszę całkiem serio – nie sądzę bym stał się użytkownikiem, ale przynajmniej (może) zrozumiem co powoduje, że ludzie korzystają z tego.

What does “success” mean to You?

Friend from my previous job asked this question: “What does success mean to You"?

One of the answers that I remember he got was:

“Get “brand recognition" of my name, and get a job with monthly salary of 40,000 PLN."

(I'm not sure if “brand recognition" is correct phrase – I mean that he wanted his name/person to be well known among people working in the same area as he is.

40,000 PLN – to give some perspective, is a bit over 10% of value of new Jaguar XK convertible (not XKR).

I would like to ask You, to tell me what does “success" mean to You. What would You have to achieve to feel successful.