currval i problemy z selectami

jak może wiecie w postgresie jest funkcja currval() zwracająca ostatnio nadane id z podanej sekwencji.

rozpatrzmy prosty przypadek:

# create table test (id serial primary key, pole int4);
CREATE TABLE
# insert into test (pole) select * from generate_series(1, 10000);
INSERT 0 10000
# select count(*) from test;
 count
-------
 10000
(1 row)
# select currval('test_id_seq');
 currval
---------
  10000
(1 row)

wszystko wygląda ok. więc sprawdźmy jeszcze jeden insert mały:

# insert into test(pole) values (12313);
INSERT 0 1
# select currval('test_id_seq');
 currval
---------
  10001
(1 row)

nadal wszystko ok. i teraz:

# select * from test where id = currval('test_id_seq');
 id  | pole
-------+-------
 10001 | 12313
(1 row)
Time: 93.358 ms

działa, ale coś wolno, sprawdźmy:

# explain analyze select * from test where id = currval('test_id_seq');
                      QUERY PLAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on test (cost=0.00..200.02 rows=1 width=8) (actual time=64.375..64.379 rows=1 loops=1)
  Filter: (id = currval('test_id_seq'::regclass))
 Total runtime: 64.431 ms
(3 rows)

seq scan? sprawdźmy więc ręcznie podaną wartość:

# explain analyze select * from test where id = 10001;
                          QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Index Scan using test_pkey on test (cost=0.00..8.02 rows=1 width=8) (actual time=0.029..0.033 rows=1 loops=1)
  Index Cond: (id = 10001)
 Total runtime: 0.086 ms
(3 rows)

hmm .. tu jest dobrze. skąd seq scan? aby nie przynudzać z każdym zapytaniem, powiem tyle, że nie jest to kwestia błędnych typów czy czegoś tak oczywistego. problemem jest zmienność funkcji.

dokładniej: funkcja currval() jest zadeklarowana jako “volatile" – co oznacza, że jej wynik ma prawo zmienić się w czasie pojedynczego skanu tabeli. tak jak np. random(). to oznacza, że nie można użyć jej jako dostarczyciela wartości i potem tą wartością przeszukać indeksy.

cóż więc można zrobić – no cóż. trzeba powiedzieć postgresowi, że interesuje nas tylko pierwsza zwrócona wartość currvala – idealnie do tego nadają się podzapytania:

# explain analyze select * from test where id = (select currval('test_id_seq'));
                          QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Index Scan using test_pkey on test (cost=0.01..8.03 rows=1 width=8) (actual time=0.047..0.050 rows=1 loops=1)
  Index Cond: (id = $0)
  InitPlan
   -> Result (cost=0.00..0.01 rows=1 width=0) (actual time=0.010..0.012 rows=1 loops=1)
 Total runtime: 0.187 ms
(5 rows)

jak widać jest już zdecydowanie lepiej.

One thought on “currval i problemy z selectami”

Comments are closed.