nowości w postgresie 8.2 – … aliasy w update/delete

to akurat poprawka malutka, ale jak dla mnie po prostu bogosławiona.

jak może wiecie polecenie update (a także delete) może aktualizować dane z pomocą innej tabeli. przykładowo:

# CREATE TABLE statusy (id serial PRIMARY KEY, kod TEXT);
NOTICE:  CREATE TABLE will CREATE implicit SEQUENCE "statusy_id_seq" FOR serial COLUMN "statusy.id"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will CREATE implicit INDEX "statusy_pkey" FOR TABLE "statusy"
CREATE TABLE
# INSERT INTO statusy (kod) VALUES ('new'), ('open'), ('resolved'), ('rejected');
INSERT 0 4
# CREATE TABLE zgloszenia (id serial, temat TEXT, status_id INT NOT NULL REFERENCES statusy (id));
NOTICE:  CREATE TABLE will CREATE implicit SEQUENCE "zgloszenia_id_seq" FOR serial COLUMN "zgloszenia.id"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will CREATE implicit INDEX "zgloszenia_pkey" FOR TABLE "zgloszenia"
CREATE TABLE
# INSERT INTO zgloszenia (temat, status_id) VALUES ('a', 1), ('b', 2), ('c', 3), ('d', 4);
INSERT 0 4
# ALTER TABLE zgloszenia ADD COLUMN STATUS TEXT;
ALTER TABLE
# UPDATE zgloszenia SET STATUS = s.kod FROM statusy s WHERE s.id = status_id;
UPDATE 4
# SELECT * FROM zgloszenia;
id temat status_id status

(4 rows)

fajne. ale – jeśli nazwy kolumn się powtarzają (np. ja mam w każdej tabeli pole “id" będące primary key'em) to trzeba postgresowi powiedzieć o które pole dokładnie mi chodzi. póki używam id z tabel dołączanych to nie problem – w “FROM" mogę podać alias na tabelę (w przykładzie powyżej: “s"). ale już tabeli którą aktualizuję – nie mogłem aliasować.

teraz już mogę. dzięki czemu nawet przy aktualizowaniu tabeli o długiej nazwie i używaniu w warunkach jej pól nie będę miał kosmicznie długiego sql'a – trudnego do czytania i poprawiania.

wygląda to na przykład tak:

UPDATE wynagrodzenia_pracownikow s SET pensje = SUM(p.wynagrodzenie) FROM wynagrodzenia_pracownikow p WHERE p.przelozony_id = s.id;

ten sam mechanizm działa w przypadku delete'ów join-ujących tabele w celu stworzenia odpowiednich warunków.