November 30th, 2006 by depesz | Tags: | Comments Off on tuningowanie aplikacji bazodanowych korzystających z postgresa – kontynuacja
Did it help? If yes - maybe you can help me?

tak jak już d- mi zauważył pojawiła się druga część podpowiedzi nt. tunintowania aplikacji – napisana oczywiście przez josha berkusa.

w tej części podpowiedzi:

  • delete jest kosztowny
  • używanie prepare/execute dla wywoływania zapytań w pętli
  • używanie connection-pool'i (buforów połączeń?)

Sorry, comments for this post are disabled.