jak monitorować postgresa?

po udanym postawieniu serwera, przychodzi kolej na to by go nadzorować. spora część ludzi używa w tym celu softu który automatycznie robi wykresy różnych parametrów. przykładem (którego używam np. ja) jest mrtg. są też inne pakiety, lepsze czy gorsze. używam i lubię mrtg.

mrtg potrafi rysować wykresy nie tylko ruchu na interfejsach, ale praktycznie dowolnych danych podawanych w postaci liczbowej.

dzięki temu używam go do rysowania wykresów:

 • loadu systemowego
 • zużycia pamięci
 • zużycia procesorów
 • wolnego miejsca na dyskach
 • ruchu na interfejsach sieciowych
 • ruchu na swapie (in/out)

to monitoruję na każdym serwerze – niezależnie czy to webserwer, serwer aplikacyjny z jbossem, webproxy, firewall czy serwer bazodanowy.

ale na serwerach bazodanowych przydają się też inne parametry.

zanim przejdę do ich omówienia krótki wtręt.

mrtg potrafi pobierać dane poprzez uruchamianie programów które mu dane zwracają, lub poprzez odpytywanie zdalnego serwera snmp. wybrałem to drugie rozwiązanie, bo daje mi trochę więcej możliwości – np. mogę wykresy rysować na zupelnie innej maszynie niż ta której wykresy dotyczą.

do każdej znanej mi implementacji snmp jest możliwość podpięcia zewnętrznych skryptów/programów pod tzw. mib'y. dzięki temu mogę dowolnie rozszerzać funkcjonalność snmp i dodawać monitorowanie parametrów o których twórcy snmpd nie mieli pojęcia 🙂

pierwszym niestandardowym parametrem który monitoruję na serwerach bazodanowych jest ilość operacji i/o w podsystemie dyskowym.

postgresql jest mocno czuły na obciążenie dysków i tzw. iowaity powodują, że maszyna zachowuje się jakby ktoś jej podciął skrzydła. procesor jest wolny, wszystko działa ok, ale postgres się wlecze.

w używanym przeze mnie net-snmpd, odpowiednie wartości są dostępne pod mib'ami: ssIORawSent.0 i ssIORawReceived.0.

odpowiedni kawałek configu mrtg:

Target[db_sys_iorawsent]: ssIORawSent.0&ssIORawSent.0:public@db
Options[db_sys_iorawsent]: growright
MaxBytes[db_sys_iorawsent]: 100000000
Title[db_sys_iorawsent]: IORawSent at db
PageTop[db_sys_iorawsent]: IORawSent at db

(można umieścić oba wykresy na jednym obrazku, ale z przyczyn pozamerytorycznych wolę mieć każdy oddzielnie).

następnymi (i ostatnimi ogólno systemowymi) parametrami jakie monitoruję jest ilość context-switchy i przerwań w systemie.

dostępne jest to u mnie pod mibami: ssRawContexts.0 i ssRawInterrupts.0

i teraz przechodzimy do części najzabawniejszych.

co monitorować w samym postgresie.

przede wszystkim – jak? przygotowałem sobie prosty program który wykonuje jedno zadane polecenie w bazie danych i zwraca wynik na stdout. ten skrypt podłączam do snmp wykorzystując funkcję “exec" z snmpd.conf.

i lecimy z zapytaniami:

 1. select pg_database_size(‘nazwa_bazy_której_wielkość_chcesz_monitorować');
  zwraca wielkość bazy w bajtach
 2. select cast(extract(epoch from now() – query_start) * 1000 as int8) from pg_stat_activity where current_query !~ ‘stats_command_string w postgresql.conf
 3. select pg_relation_size(‘nazwa_relacji');
  zwraca wielkość w bajtach dowolnej relacji – czyli tabeli czy indeksu. warto w ten sposób monitorować tabele czy indeksy które mają tendencje do puchnięcia (np. jakieś tabele z kolejkami zadań do wykonania).
 4. select sum(xact_commit) + sum(xact_rollback) from pg_stat_database;
  zapytanie to pokazuje ile transakcji (od ostatniego restartu) postgres wykonał (niezależnie czy były one zatwierdzone czy wycofane).
  zbierając tę ilośc co jakiś czas można prosto policzyć ile transakcji na sekundę postgres robi. można też zmodyfikować to zapytanie tak aby liczyło nie transakcje w ogóle przetworzone przez postgresa tylko w konkretnej bazie – modyfikacje zapytania pozostawiam czytelnikom, jest trywialna 🙂

jeśli używacie replikacji, a do replikacji slony'ego, warto monitorować opóźnienie replikacyjne. opóźnienie to wyraża się w dwóch wartościach:

 • lag_events
 • lag_time

lag_events jest to ilość zdarzeń modyfikujących bazę które jeszcze nie zostały przesłane na bazy podrzędne. lag_time jest to opóźnienie replikacji wyrażone jako czas.

wyciągnąć obie wartości można tak:

SELECT st_lag_num_events, st_lag_time FROM _slony.sl_status

przy czym aby móc to rysować lepiej jest przeliczyć lag_time na sekundy:

SELECT st_lag_num_events, CAST(EXTRACT(epoch FROM st_lag_time) * 1000 AS int8) FROM _slony.sl_status

zwrócić należy uwagę, iż jeśli lag_events jest równy 0, to lag_time jest nieistotny.
na koniec coś na zewnątrz sql'a.

w postgresql.conf jest taka opcja: log_min_duration_statement.

pozwala ona na logowanie długich zapytań. tu uwaga – ta opcja jest zupełnie niezależna od log_statement czy log_duration!

wartość opcji log_min_duration_statement oznacza liczbę milisekund jaką zapytanie się wykonywało by zostało uznane za zbyt długie, i zalogowane. ja osobiście wpisuję tam wartość 1000 – co powoduje, że każde zapytanie trwające powyżej 1 sekundy zostanie zapisane w logach. np. tak:

[2006-07-14 00:00:04 CEST] [25989] LOG: duration: 1133.235 ms statement: SELECT id, file_extension FROM flickr_images WHERE id > ‘0' AND size_x_orig = 0 and status >= 0 ORDER BY id ASC

zwracam tylko uwagę na fakt iż to, że zapytanie się długo wykonuje niekoniecznie jest problemem zapytania. najczęstszą sytuacją jest to, że pojawia się zapytanie które wykonuje się dosyć długo, ale poza tym przyblokowuje ono zupełnie inne zapytania – które też nagle zaczynają się długo wykonywać.

tak więc nie należy patrzeć na listę “długich" zapytań jako listę rzeczy do poprawienia, tylko jako na wsad do analizy statystycznej jakie zapytania pojawiają się najczęściej. i dlaczego.

to zasadniczo kończy temat. monitorować można sporo więcej – choćby ilość procesów postgresa, czy ilości odczytów via seq-scan czy index-scan. natomiast wydaje mi się, że te parametry mogą być istotne “punktowo", a niekoniecznie muszą być od razu rysowane.

One thought on “jak monitorować postgresa?”

Comments are closed.