June 8th, 2006 by depesz | | No comments »
Did it help? If yes - maybe you can help me?

tekst nie jest nowy, ale warto go przejrzeć choćby po to by wyłapać najczęstsze/njaprostsze błędy.

Leave a comment