May 22nd, 2006 by depesz | | No comments »
Did it help? If yes - maybe you can help me?

onet podał wiadomość, że w/g badań przeprowadzonych w anglii, młodzież (14-15 lat) teraz jest zdecydowanie spokojniejsza/grzeczniejsza niż 20 lat temu. czemu?

Leave a comment