“za moich czasów, to …”

onet podał wiadomość, że w/g badań przeprowadzonych w anglii, młodzież (14-15 lat) teraz jest zdecydowanie spokojniejsza/grzeczniejsza niż 20 lat temu. czemu?