test page to debug issue

Linie ascii:

$ SELECT now(), CURRENT_USER;
       now       | CURRENT_USER 
-------------------------------+--------------
 2021-01-12 11:44:05.345468+01 | depesz
(1 ROW)

Linie unicode:

$ SELECT now(), CURRENT_USER;
       now       │ CURRENT_USER 
───────────────────────────────┼──────────────
 2021-01-12 11:44:54.777271+01 │ depesz
(1 ROW)

Linie obok siebie:

-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────

w formatowaniu text:

-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────

w formatowaniu bez lang=:

-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────

w formatowaniu code'em:


-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────