test page to debug issue

Linie ascii:

$ select now(), current_user;
       now       | current_user 
-------------------------------+--------------
 2021-01-12 11:44:05.345468+01 | depesz
(1 row)

Linie unicode:

$ select now(), current_user;
       now       │ current_user 
───────────────────────────────┼──────────────
 2021-01-12 11:44:54.777271+01 │ depesz
(1 row)

Linie obok siebie:

-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────

w formatowaniu text:

-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────

w formatowaniu bez lang=:

-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────

w formatowaniu code'em:


-------------------------------+--------------
───────────────────────────────┼──────────────