enum

na grupie pgsql-patches trwa dyskusja nad nową wersją patcha dodającego enumy.
jest kilka argumentów przeciwko enumom jako takim, kilka przeciwko temu konkretnie patchowi i całkiem sporo za tym aby enumy tym patchem włączyć do postgresa!.
wszystko wskazuje na to, że w nowym postgresie (8.3?) będzie można:

CREATE TYPE mood AS ENUM ('sad', 'ok', 'happy');
CREATE TABLE person (
    name text,
    current_mood mood
);
INSERT INTO person VALUES ('Moe', 'happy');
SELECT * FROM person WHERE current_mood = 'happy';
 name | current_mood
------+--------------
 Moe  | happy
(1 row)

fajnie 🙂

jak dodać kolumnę do tabeli

teoretycznie dodanie kolumny do tabeli nie jest problemem. od daaaaaaaaaaaaaawna istnieje ALTER TABLE ADD COLUMN. czy jednak jest to zawsze bezproblemowe?
niestety nie.
otóż – dodanie pola do tabeli zakłada na nią (w całości) exclusive locka.
dla standardowego:

ALTER TABLE t ADD COLUMN c INT8;

to nie problem – taki ALTER trwa moment.
ale co jeśli robimy:

ALTER TABLE t ADD COLUMN c INT8 NOT NULL DEFAULT 123;

tu pojawia się problem.
po pierwsze – not null – wymusza sprawdzenie zawartości bazy.
po drugie – ważniejsze – wyspecyfikowanie "default" przy dodawaniu pola automatycznie wstawi wartość domyślną do wszystkich rekordów obecnie w tabeli.
zasadniczo – super. o to chodzi. ale jak sobie nałożymy na to fakt iż ALTER TABLE lockuje tabelę – oops. recepta na kłopoty.
w szczególności – mając tabelę typu kilka milionów rekordów, na której non stop ktoś pracuje (np. dosyć aktywny serwis www) – zrobienie na niej takiego ALTERa to realnie sprawę ujmując wyłączenie ta
beli i serwisu.
jak więc zrobić dodanie z wyspecyfikowaniem w sposób słuszny?
no cóż – trzeba robić to krokami:
po pierwsze:

ALTER TABLE t ADD COLUMN c INT8;

to się wykona błyskawicznie.
potem (ale jako oddzielne zapytanie!):

ALTER TABLE t ALTER COLUMN c SET DEFAULT 123;

to też pójdzie szybko bo niczego nam nie zaktualizuje. po prostu – nowo wstawiane rekordy będą miały defaulta.
teraz – trzeba zaktualizować starsze. najprościej:

UPDATE t SET c = 123 WHERE c IS NULL;

w szczególności – jak danych jest więcej niż mało (powiedzmy powyżej 100,000 rekordów), to warto rozbić to na kilka oddzielnych zapytań. np:

UPDATE t SET c = 123 WHERE c IS NULL AND id BETWEEN 1 AND 100000;
UPDATE t SET c = 123 WHERE c IS NULL AND id BETWEEN 100001 AND 200000;

itd.
oczywiście – nie można do tego celu użyć funkcji – cała idea tego rozbijania polega na tym by nie robić tego wszystkiego w jednej, olbrzymiej, transakcji!.
no i na koniec pozostaje:

ALTER TABLE t ALTER COLUMN c SET NOT NULL;

to chwilę potrwa – postgres musi sprawdzić dane, ale i tak jest to krótsze i mniej blokujęce niż robienie wszystkiego za jednym zamachem.
oczywiście w tej chwili ktoś może się odezwać i powiedzieć, że w bazie <xxx> to jest prostsze, nie trzeba nic rozbijać, bla bla bla. fakt. w postgresie też nie trzeba – to co pokazałem to jedynie hint jak obejść blokadę przy dodawaniu pól z wartościami domyślnymi przy sporych tabelkach. można to zrobić jednym zapytaniem. i też zadziała. po prostu czasem nie chcemy/nie możemy mieć locka na taki czas jaki jest potrzebny ALTERowi 🙂

tsearch i synonimy

od daaaaawna w postgresie jest dostępny świetny silnik wyszukiwania pełnotekstowego – tsearch.
ma on spore możliwości, ale jest dosyć trudny przy pierwszym podejściu – trzeba poświęcić z pół godziny na to by załapać o co chodzi, skonfigurować i używać.
natomiast jak już się zrozumie co i jak – można prosto robić nowe, ciekawe rzeczy. przykładowo – dodać własne słowniki synonimów. dokładną metodę zrobienia takiego słownika i dodania go do systemu wyszukującego przedstawił w swoim blogu magnus hagander – ja to przeczytałem i polecam każdemu kto chce zobaczyć jak zrobić ciekawe rzeczy w postgresie.

currval i problemy z selectami

jak może wiecie w postgresie jest funkcja currval() zwracająca ostatnio nadane id z podanej sekwencji.

rozpatrzmy prosty przypadek:

# CREATE TABLE test (id serial PRIMARY KEY, pole int4);
CREATE TABLE
# INSERT INTO test (pole) SELECT * FROM generate_series(1, 10000);
INSERT 0 10000
# SELECT COUNT(*) FROM test;
 COUNT
-------
 10000
(1 ROW)
# SELECT currval('test_id_seq');
 currval
---------
  10000
(1 ROW)

wszystko wygląda ok. więc sprawdźmy jeszcze jeden insert mały:

# INSERT INTO test(pole) VALUES (12313);
INSERT 0 1
# SELECT currval('test_id_seq');
 currval
---------
  10001
(1 ROW)

nadal wszystko ok. i teraz:

# SELECT * FROM test WHERE id = currval('test_id_seq');
 id  | pole
-------+-------
 10001 | 12313
(1 ROW)
TIME: 93.358 ms

działa, ale coś wolno, sprawdźmy:

# EXPLAIN analyze SELECT * FROM test WHERE id = currval('test_id_seq');
                      QUERY PLAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Seq Scan ON test (cost=0.00..200.02 ROWS=1 width=8) (actual TIME=64.375..64.379 ROWS=1 loops=1)
  FILTER: (id = currval('test_id_seq'::regclass))
 Total runtime: 64.431 ms
(3 ROWS)

seq scan? sprawdźmy więc ręcznie podaną wartość:

# EXPLAIN analyze SELECT * FROM test WHERE id = 10001;
                          QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 INDEX Scan USING test_pkey ON test (cost=0.00..8.02 ROWS=1 width=8) (actual TIME=0.029..0.033 ROWS=1 loops=1)
  INDEX Cond: (id = 10001)
 Total runtime: 0.086 ms
(3 ROWS)

hmm .. tu jest dobrze. skąd seq scan? aby nie przynudzać z każdym zapytaniem, powiem tyle, że nie jest to kwestia błędnych typów czy czegoś tak oczywistego. problemem jest zmienność funkcji.

dokładniej: funkcja currval() jest zadeklarowana jako “volatile" – co oznacza, że jej wynik ma prawo zmienić się w czasie pojedynczego skanu tabeli. tak jak np. random(). to oznacza, że nie można użyć jej jako dostarczyciela wartości i potem tą wartością przeszukać indeksy.

cóż więc można zrobić – no cóż. trzeba powiedzieć postgresowi, że interesuje nas tylko pierwsza zwrócona wartość currvala – idealnie do tego nadają się podzapytania:

# EXPLAIN analyze SELECT * FROM test WHERE id = (SELECT currval('test_id_seq'));
                          QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 INDEX Scan USING test_pkey ON test (cost=0.01..8.03 ROWS=1 width=8) (actual TIME=0.047..0.050 ROWS=1 loops=1)
  INDEX Cond: (id = $0)
  InitPlan
   -> RESULT (cost=0.00..0.01 ROWS=1 width=0) (actual TIME=0.010..0.012 ROWS=1 loops=1)
 Total runtime: 0.187 ms
(5 ROWS)

jak widać jest już zdecydowanie lepiej.

ile jest wart postgres

dziś jest dzień postgresql'owy, więc kolejna informacja o nim.

jest taki program: sloccount. służy do liczenia ilości linii kodu, oraz estymowaniu kosztów stworzenia programu.

odpaliłem go na źródłach postgresa 8.2. oto wynik:

Totals grouped by language (dominant language first):
ansic:    479298 (94.01%)
yacc:     14698 (2.88%)
sh:      7805 (1.53%)
lex:      5349 (1.05%)
perl:     2608 (0.51%)
asm:       65 (0.01%)
python:     12 (0.00%)
<br/>
Total Physical Source Lines of Code (SLOC)        = 509,835
Development Effort Estimate, Person-Years (Person-Months) = 139.26 (1,671.14)
 (Basic COCOMO model, Person-Months = 2.4 * (KSLOC**1.05))
Schedule Estimate, Years (Months)             = 3.50 (41.95)
 (Basic COCOMO model, Months = 2.5 * (person-months**0.38))
Estimated Average Number of Developers (Effort/Schedule) = 39.84
Total Estimated Cost to Develop              = $ 18,812,337
 (average salary = $56,286/year, overhead = 2.40).
SLOCCount, Copyright (C) 2001-2004 David A. Wheeler
SLOCCount is Open Source Software/Free Software, licensed under the GNU GPL.
SLOCCount comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions as specified by the GNU GPL license;
see the documentation for details.
Please credit this data as "generated using David A. Wheeler's 'SLOCCount'."

pl/scheme

(hurra, (dzięki (projektowi (pl/scheme))) (wreszcie) (będziemy (się (mogli))) (w postgresie) (cieszyć (z kodu (składającego się (z samych (nawiasów)))))) 🙂

funkcje ułatwiające migracje z oracle’a

przeczytałem właśnie o interesującym module – orafce. moduł ten zawiera ponad 100 funkcji których celem jest emulowanie funkcji bazodanowych z oracle'a i plvision (taki pakiet do oracle'a).

funkcje w orafce są kompatybilne na poziomie api z wersjami z oracle'a co powoduje, że ich użycie mocno uprości ewentualną migrację między tymi platformami.

wśród funkcji zawartych w pakiecie są m.in.:

 • kilka funkcji podstawowych – typu next_day, last_day
 • funkcje kalendarza biznesowego – bazujące na pakiecie plvdate z plvision
 • spory zestaw funkcji do pracy na stringach
 • obsługa komunikacji między procesowej

zwrócić należy uwagę na fakt iż nie ma w tym pakiecie niczego czego nie dałoby się uzyskać w postgresie inaczej – jednakże sensem istnienia tego pakietu nie jest dodawanie funkcjonalności, a ułatwianie migracji.

nowości w postgresie 8.2 – … advisory locks

miałem o tym napisać później, ale skoro merlin już opisał advisory locki, nie pozostaje mi nic innego niż
opisać je u siebie.

advisory locki są to zupełnie nowe locki nie powiązane z żadnymi fizycznymi obiektami w bazie. służą one do
przekazywania informacji między sesjami i transakcjami.

najbardziej szczególną cechą tych locków jest to, że działają poza mechanizmem transakcji. dzięki temu możliwe jest używanie
ich do celów do których standardowe locki sie nie nadawały.

przykładem użycia z mojego podwórka jest zakładanie locka na konkretne źródło rss'ów w dnewsach. do tej pory musiałem mieć
oddzielną tabelkę i w niej trzymać wpisy. do tego dochodziły kwestie czyszczenia wpisów gdyby program ściągający dane padł i nie
skasował swojego locka.

z drugiej strony – mogłem uzyć locków wewnątrz transakcji, ale to by oznaczało trzymanie długo trwających transakcji – a one z
definicji są złe (psują systemy replikacyjne).

advisory locki robią to co trzeba.

sesja (połącznie) które potrzebuje zakłada locka (locka zakłada sie na “liczbę" z zakresu int8, albo na parę liczb int4). lock
zostaje zdjęty gdy wywołam funkcję zdejmującą lub gdy padnie połączenie!

advisory locki są trzymane w pamięci dzięki czemu są baaaaaardzo szybkie – merlin przeprowadził prosty test zakładając 1000
advisory locków w około 6 milisekund!

dodatkowo – dzięki temu, że są trzymane w pamięci – odpadaję wszelkie bolączki mvcc – puchnące tabele, wolny odczyt,
vacuumowanie itd. advisory locki są błyskawiczne i całkowicie bezpieczne.

przykładowe użycie:

# SELECT pg_advisory_lock(123);<br/>
 pg_advisory_lock<br/>
------------------<br/>
''<br/>
(1 ROW)<br/>
# SELECT pg_advisory_unlock(123);<br/>
 pg_advisory_unlock<br/>
--------------------<br/>
 t<br/>
(1 ROW)

oczywiście advisory locki zapewniają wszystkie standardowe metody dostępu:

 • pobranie locka blokujące
 • pobranie nieblokujące
 • locki exclusive
 • locki shared

polecam przyjrzenie
się tej funkcjonalności – ma ona sporo niecałkiem oczywistych zastosowań.

nowości w postgresie 8.2 – … jednostki w postgresql.conf

dziś malutki wpis 🙂

w 8.2 w pliku konfiguracyjnym przy parametrach przy których jest pojęcie jednostki pojawiły się kody tych jednostek. np. shared_buffers, kiedyś podawane jako liczba bloków 8 kilobajtowych, teraz jest wyrażane po prostu jako 20000kB (na przykład).

znakomicie ułatwia to czytanie plików konfiguracyjnych – już nie trzeba się zastanawiać, czy dana wartość jest w bajtach, kilobajtach, blokach czy czymkolwiek innym.

lista parametrów objętych tą zmianą:

 • authentication_timeout
 • shared_buffers
 • temp_buffers
 • work_mem
 • maintenance_work_mem
 • max_stack_depth
 • bgwriter_delay
 • checkpoint_timeout
 • checkpoint_warning
 • effective_cache_size
 • log_rotation_age
 • log_rotation_size
 • autovacuum_naptime
 • deadlock_timeout

nowości w postgresie 8.2 – … nieblokujące tworzenie indeksów

ta poprawka mnie osobiście ratuje życie, ale mam świadomość, że tyczy się relatywnie niewielkiej ilości osób.

tworzenie indeksu (create index, create unique index) jest operacją blokującą.

w czasie tworzenia wszelkie operacje insert/update/delete na tabeli na której jest robiony indeks są wstrzymane.

zazwyczaj nie jest to problem – create index trwa np. kilka sekund. ale pojawia się problem co z większymi bazami, np. serwisami aukcyjnymi. tabele są spore, ruch jest non stop. jeśli np. zakładałbym indeks na tabeli “aukcje" w której jest kilkadziesiąt milionów rekordów, to tworzenie indeksu może spokojnie potrwać kilkanaście minut.

a w tym czasie wszystkie insert/update/delete by były wstrzymane. co oznacza, że jak ktoś będzie chciał dodać nową aukcję, to będzie czekał, czekał, a po 3 minutach przeglądarka go rozłączy i wyświetli komunikat o time-out'cie. cienko. rzekłbym nawet, że fatalnie.

czy nic nie da się zrobić? wcześniej – nie dawało sie. ale teraz jest lekarstwo:

# CREATE INDEX CONCURRENTLY ble ON tabelka (pole);
# CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY ble_u ON tabelka (pole, inne_pole);

indeksy tworzone z klauzulą CONCURRENTLY nie blokują zapisów! czyli wszystko działa tip-top.

haczyki? zawsze są. najważniejszy jest taki, że tworzenie indeksów w ten sposób jest wolniejsze. ale to za bardzo nie przeszkadza.

z innych rzeczy:

 • polecenie reindex nie porafi użyć “concurrently"
 • jeśli create index concurrently się wywali – w systemie zostanie tworzony indeks zawieszony w dziwnym stanie – niby jest, ale system z niego nie korzysta – przed ponowieniem próby założenia tego indeksu trzeba go skasować.
 • jeśli tworzymy indeks typu UNIQUE, to warunki unikalności są sprawdzane w trakcie tworzenia indeksu (dokładniej to w czasie drugiej fazy tworzenia indeksu). dzieje się tak mimo faktu iż nieistniejący jeszcze indeks nie może być użyty do wyszukiwania. jeśli w trakcie tworzenia indeksu polecenie create unique indeks wykryje powtarzające sie wartości – wywali się – i tu trzeba będzie skasować popsuty indeks (vide punkt wyżej)
 • można robić nieblokująco zarówno indeksy zwykłe jak i wielopolowe, funkcyjne czy częściowe.
 • można robić jednocześnie wiele indeksów w sposób nieblokujący, z tym, że nie więcej niż jeden na tabelę.
 • zwykły create index może być użyty w transakcji, ale create index concurrently – już nie.
 • tak samo jak przy zwykłych indeksach, tak samo przy tworzeniu nieblokującym nie są dopuszczone zmiany definicji tabeli na której tworzymy indeks

jak widać jest to funkcjonalność lekko (w/g mnie) jeszcze niewygładzona, ale zakładam, że rzeczy typu – pozostający “cień indeksu" po błędnym indeksowaniu – zostaną wyeliminowane dosyć szybko.

a poza tym – fenomenalna funkcjonalność. od zawsze mi jej brakowało.